Technologie

Firma Drew Dom oferuje Państwu wybudowanie gotowego energooszczędnego domu w oparciu o konstrukcję STEICO.

Charakterystyka materiałów:

Jako firmie czerpiącej wzorce z bardzo wymagającego rynku niemieckiego zależy nam na tym, aby wszystkie materiały użyte do budowy domu posiadały wiarygodne dokumenty świadczące o ich trwałości, parametrach oraz wybranie takich, które zostały już wcześniej sprawdzone w tego rodzaju technologii.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na następujące rozwiązania:

1. Cała konstrukcja budynku opiera się o zastosowanie belek dwuteowych STEICOjoist i STEICOwall. Materiały te posiadają Europejską Aprobatę Techniczną ETA 06-238 (ważną również w Polsce), która gwarantuje właściwe parametry wytrzymałości mechanicznej, żywotność oraz jakość i powtarzalność tychże belek; Parametry wytrzymałościowe podawane przez producenta określone są na podstawie wielu badań i to zarówno samego drewna (każdy element drewniany poddany jest skanowaniu, próbie wilgotności i kontroli parametrów mechanicznych, a następnie na tej podstawie pozbawiony wad w postaci chorych sęków, mikropęknięć, skrętów włókien), jak i całej belki (losowo wybrane próbki łamane są na maszynie wytrzymałościowej). W porównaniu z tradycyjnymi drewnianymi belkami mniejsza ilość drewna zastosowana w belkach STEICO powoduje, iż cały element konstrukcyjny znacznie mniej podatny jest na zmiany wilgotności powietrza – nie skręca się, nie pęka, nie ulega wypatrzeniu. Wyeliminowany jest też liniowy mostek termiczny powstający w przypadku zastosowania elementu drewnianego (drewno lepiej przewodzi ciepło niż izolacja).

Zastosowanie belek STEICO pozwala na uzyskanie pożądanej grubości przegrody zewnętrznej (belki od 160-400mm), a co zatem idzie wykonanie właściwej grubości izolacji, bez dodatkowych elementów drewnianych. Belki STEICOjoist zapewniają, tak jak każdy dwuteownik, bardzo dużą sztywność elementów, co ma szczególne znaczenie w przypadku stropów i dachów. Powtarzalność i dokładność wymiarowa gwarantowana przez producenta pozwala na zbudowanie idealnie prostego i równego dachu czy stropu - co ma istotny wpływ na warstwy spoczywające na konstrukcji – ich właściwe przyleganie, szczelność, a co za tym idzie żywotność całej przegrody. Do ich produkcji zastosowano wysokiej jakość surowce takie jak płyt drewnopochodną twardą typu HB-HLA1 zgodną z EN PN 622-2, o bardzo dużej wytrzymałości oraz podwyższonej odporności na wilgoć. Drewno, z którego wykonano belki jest to wąskosłoisty świerk z krajów skandynawskich, suszony komorowo i strugany czterostronnie. Zapewnia to właściwą odporność drewna na korozję biologiczną.W środniku belek dwuteowych można wykonywać otwory (od 20 do 200mm średnicy), co pozwala na przeprowadzenie instalacji technicznych i kanałów wentylacyjnych przez elementy konstrukcyjne.

2. Do budowy naszych domów stosujemy tylko drewno strugane czterostronnie i suszone komorowo, zakupione od sprawdzonych dostawców.

3. Materiały izolacyjne z włókna drzewnego, które gorąco polecamy, są zdrowe i przyjazne zarówno dla człowieka jak i dla środowiska naturalnego Są doceniane przez alergików. Nie powodują podrażnień skóry i oczu zarówno podczas montażu jak i w czasie ewentualnego kontaktu w czasie eksploatacji domu. W czasie produkcji materiały te są zabezpieczone hydrofobowo (od przywiązywania się wody do substancji drzewnej), co zapewnia, iż para wodna wydostająca się z pomieszczenia, a nawet ewentualne przecieki (po osuszeniu) nie zagrażają ich parametrom izolacyjnym, oraz nie powodują zmiany wymiarów (nie upadają i nie pęcznieją). Znacznie większa właściwa pojemność cieplna włókna drzewnego w porównaniu z innymi izolatorami powoduje, iż przegroda charakteryzuje się dużo lepszą bezwładnością cieplną, tzn. pomieszczenia mieszkalne dłużej się nagrzewają i dłużej stygną. Dzieje się tak dzięki znacznie mniejszej niż w przypadku konkurencji masie pojedynczego włókna, z której został wyprodukowany materiał izolacyjny. W przypadku włókna drzewnego wynosi ona 20-25 kg/m3. Włókno mineralne to wielokrotnie więcej. Przykładowo w 1m3 materiału izolacyjnego o gęstości 45-50kg/m3 jest znacznie więcej włókna drzewnego niż w takim samym 1m3 materiału z włókien mineralnych.W czasie produkcji do materiałów drewnopochodnych dodawany jest środek antypalny, co zabezpiecza je od rozprzestrzeniania ognia (Europejska klasa E – tak zwane samo-gasnące), oraz odstrasza gryzonie. Materiały z włókna drzewnego posiadają dużą zdolność sorpcji pary wodnej z powietrza. Powoduje to, iż zastosowane w przegrodach wewnętrznych, regulują jej ilość w powietrzu zapewniając zdrowy i stabilny mikroklimat. Są doskonałym izolatorem akustycznym - zapewniają wystarczające parametry izolacyjne zarówno przegród zewnętrznych, jak i wewnętrznych budynku.

4. Nasze domy również są zabezpieczone z zewnątrz od działania czynników atmosferycznych. Stosujemy powszechnie wymagane, ale niestety często zapominane (ze względu na obniżenie ceny) materiały takie jak przeciwwilgociowe uszczelki rozprężne podczas montażu okien, siatki zbrojące pod tynk, narożniki, listwy startowe, listwy kapinosowe i inne, oraz systemy tynków „oddychających”. Jeśli chodzi o te elementy zaufaliśmy sprawdzonym dostawcom.

Liczymy na to, iż powyższa charakterystyka domów wykonywanych przez naszą firmę przybliży Państwu system budownictwa stosowanego od lat w Europie i pomoże podjąć decyzję. Oczywiście zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów i odpowiedzi na pytania.

W domach pasywnych łączne końcowe zapotrzebowanie energii jest czterokrotnie mniejsze niż w obecnie realizowanych budynkach niskoenergooszczędnych, a aż 8-10-krotnie niż w domach tradycyjnych, ale budowanych zgodnie z normami.

Copyright 2016 by DrewDomBud